افزونه محصولات ترکیبی ووکامرس | yith composite products

افزونه محصولات ترکیبی

یک نام به هر جز اختصاص دهید.
حداقل/حداکثر تعداد قابل انتخاب از هر جز را تعیین کنید.
برای اجزا خاص تخفیف درصدی قرار دهید.
تعیین کنید انتخاب هر جز الزامی باشد یا اختیاری.
امکان انتخاب عناصر منحصر به فرد
خرید0
دیدگاه0

تومان 149,000

بازدیدهای محصول1293