افزونه کد تخفیف از طریق لینک | URL Coupons

پلاگین لینک کد تخفیف

کنترل کنید مشتری پس از بازدید از URL به کجا هدایت شود.
پیگیری و افزایش تبدیل از تبلیغات آنلاین و چاپی شما.
با عملیات خودکار هنگام کلیک مشتری، تبدیل خود را بهبود بخشید.
تاریخ انقضا یا محدودیت استفاده را می‌توانید تنظیم کنید.
پشتیبانی از گسترش هوشمند کوپن‌ها به صورت برون بری CSV کوپن
خرید0
دیدگاه0

تومان 119,000

بازدیدهای محصول1384