افزودنی نقد و بررسی جت برای المنتور | JetReviews

کاربران را به نوشتن نقد و بررسی تشویق کنید.

پشتیبانی از تمام پست تایپ ها
نمایش میانگین امتیازات و نظرات هر پست تایپ
انواع طرح بندی برای لیست محصولات
محدود کردن کاربران برای ثبت نظرات
امکان لایک کردن
خرید0
دیدگاه0

تومان 119,000

بازدیدهای محصول1232