افزونه گرویتی ویو | Gravity View

نمایش و ویرایش ورودی گراویتی

نمایش اطلاعات ورودی گرویتی فرمز با افزونه GravityView
نمایش اطلاعات ورودی گرویتی فرمز با افزونه GravityView
اجازه دادن به کابران برای ویرایش و حذف ورودی های خودشان
نمایش اطلاعات ورودی بصورت بصورت لیست یا جدول
امکان درج فرم جستجوی پیشرفته
خرید1
دیدگاه0

تومان 149,000

بازدیدهای محصول1216