افزونه فیلدهای اضافی محصول در ووکامرس | Extra Product Options

ویژگی های اضافی در محصولات ووکامرس با افزونه

طراحی فرم‌های مختلف و قدرمتمند
محاسبه قیمت با استفاده از توابع ریاضی
ارزیابی مقادیر فرم به صورت درونی
انتخاب یک محصول به عنوان یک گزینه
خرید0
دیدگاه0

تومان 119,000

بازدیدهای محصول1163