افزونه محاسبه سود و زیان فروشگاه | Cost Of Goods

محاسبه مقدار سود واقعی

هزینه کالا را به تمام محصولات فروشگاه خود اضافه کنید
گزارش تفصیلی از فروش فروشگاه شما
به راحتی از هر محصول فروخته شده درآمد کسب کنید
گزارش های سهام خود را به یک فایل CSV صادر کنید
خرید0
دیدگاه0

تومان 119,000

بازدیدهای محصول1314